Zunifikowane tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa

Nie jest istotne czy przedsiębiorstwo jest duże czy małe, wykorzystuje zasoby lokalne czy aplikacje w chmurze publicznej, EMC NetWorker dostarcza wspólny interfejs użytkownika do ochrony danych.

AKCELERACJA DZIĘKI CENTRALIZACJI I AUTOMATYZACJI PROCESÓW TWORZENIA I ODTWARZANIA KOPII BEZPIECZEŃSTWA.

Oprogramowanie EMC NetWorker centralizuje, automatyzuje oraz przyspiesza proces tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa w całym środowisku IT.

Oferujący rekordową wydajności elastyczność, NetWorker ochrania krytyczne dane biznesowe w szybki, bezpieczny i łatwy w zarządzaniu sposób. NetWorker Virtual Edition przyspiesza wdrożenie architektury Software Defined Data Center. Razem z licencją NetWorker dostępny jest prekonfigurowany wirtualny appliance zoptymalizowany pod tworzenie i odtwarzanie wydajnych kopi bezpieczeństwa. Użytkownicy NetWorkera mają pewność, że ich dane są zabezpieczone i odtwarzalne na wypadek błędu użytkownika, utraty danych, awarii całego systemy czy katastroficznego zdarzenia losowego. Wszystkie aplikacje biznesowe działają podczas wykonywania kopii zapasowej – zero przestoju.

SCENTRALIZOWANE ZARZĄDZANIE TWORZENIEM I ODTWARZANIEM KOPII BEZPIECZEŃSTWA

NetWorker zapewnia centralizację operacji tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa, dla całkowitej kontroli nad chronionymi danymi na wskroś różnych środowisk serwerowych oraz pamięci masowych.

-  Storage Area Network (SAN), Network Attached Storage (NAS), pamięci masowe podłączone bezpośrednio.

-Systemy operacyjne Unix, Linux, Windows, OpenVMS i Macintosh

-Krytyczne aplikacje biznesowe m. in.: IBM DB2, Informix, Lotus, MEDIATECH, Microsoft SQL Server, Exchange, SharePoint, Active Directory, MySQL, Oracle,  SAP, SAP HANA i Sybase.

-Środowiska wirtualne m. in.: Hyper-V, VMware, Xen i Solaris Zones.

-Różne opcje medium backupowego m. in: napędy i biblioteki taśmowe, wirtualne biblioteki taśmowe, macierz dyskowe, systemy pamięci masowych z    deduplikacją oraz przestrzeń do przechowywania danych w chmurze.

WYDAJNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

NetWorker zapewnia wydajność i bezpieczeństwo najwyższej klasy, tak aby spełnić nawet najbardziej wymagające poziomy obsługi. Integracja z zaawansowanymi technologiami, takimi jak macierzowe kopie migawkowe (zarówno blokowe jak i plikowe), wliczając w to XtrmIO, EMC ProtectPoint, ciągłą ochronę danych (CDP) oraz Vmware vStorage API dla ochrony danych gwarantuje szybkie, wydajne i bezprzerwowe tworzenie kopii bezpieczeństwa.

NetWorker przyspiesza ochronę danych i w znaczący sposób redukuje wpływ operacji związanych z ochrona danych na środowiska produkcyjne. Blokowe kopie bezpieczeństwa dla systemów plików Windows i Linux, Microsoft Exchange oraz Hyper-V pozwalają na nawet 5x szybsze wykonywanie kopi bezpieczeństwa niż przy podejściu plikowym. Wsparcie dla szyfrowania kluczem 256-bit AES, kontrola nad bezpieczeństwem dostępu, autentykacja użytkowników, autentykacja w oparciu o role – dla zapewnienia ochrony informacji.

NETWORKER – DOŚWIADCZENIE JAK W CHMURZE

Przedsiębiorstwa zmierzają w kierunku rozwiązań chmurowych - dla obniżenia kosztów i osiągnięcia większej elastyczności. EMC CloudBoost i Data Domain Cloud Tier umożliwiają długotrwałe i bezpieczne przechowywanie danych kopii bezpieczeństwa w chmurze prywatnej EMC Elastic Cloud Storage, publicznej chmurze obiektowej Virtustream Storage Cloud oraz całego szeregu innych rozwiązań chmury publicznej. Niezależnie od tego czy ochraniasz aplikacje i dane rezydujące w data center lub chmurę publiczną, NetWorker zapewnia takie samo doświadczenie użytkownika na poziomie rozwiązania enterptise.

ZINTEGROWANA DEDUPLIKACJA DLA SZYBSZEGO TWORZENIA I ODTWARZANIA KOPII BEZPIECZEŃSTWA

Wykładniczy przyrost danych, przepisy, agresywne SLA i kurczące się okna backupowe – wszystkie te czynniki zmuszają managerów IT do rozważenia nowego podejścia do ochrony danych. Deduplikacja danych to kluczowa technologia przy rozwiązaniach do ochrony danych nowej generacji. Dzięki redukcji rozmiaru danych kopii bezpieczeństwa o średnio 10 do 30x, backupy mogą być: przechowywane lokalnie dłużej – dla szybkich operacyjnych odtworzeń, replikowane do zdalnej lokalizacji przez istniejące łącza sieciowe – dla odtworzeń na wypadek awarii całego ośrodka lub konsolidację taśm z wielu ośrodków.

EMC NetWorker bezproblemowo integruje się z wiodącym na rynku medium do przechowywania danych kopii bezpieczeństwa z deduplikacją – EMC Data Domain. Wspiera również EMC CloudBoost dla zapewnienia deduplikacji na źródle w środowiskach chmurowych. Technologia deduplikacji sprawia, że EMC NetWorker umożliwia tworzenie kopii bezpieczeństwa, zarówno tradycyjnych jak i korzystających z deduplikacji, w tym samym środowisku dla lokalnych i chmurowych obciążeń. Uproszczona implementacja pozwala użytkownikom wybrać odpowiednie rozwiązanie do konkretnego obciążenia. Redukuje to również skomplikowanie oraz ryzyko związane z wprowadzaniem nowych funkcjonalności, w miarę ewolucji wymagań związanych z ochroną danych.

EMC NETWORKER I DATA DOMAIN

NetWorker integruje się z Data Domain Boost – opcjonalnym oprogramowaniem, które rozszerza możliwości rozwiązań DD, tak żeby w znaczącym stopniu podnieść wydajność oraz uprościć zarządzanie. DD Boost przenosi proces deduplikacji na klienta NetWorkera, węzeł do przechowywania danych lub serwer aplikacyjny, umożliwia to przesyłanie tylko unikalnych fragmentów danych do systemu Data Domain. Zwiększa to łączną przepustowość nawet o 99 procent, zmniejsza ilość danych przesyłanych przez sieć oraz redukuje czasy wykonywania kopii bezpieczeństwa o 50%. NetWorker Client Direct – pozwala na pominięcie węzła do zapisywania danych w procesie backupu, co więcej zwiększa korzyści DD Boost - od systemu plików klienta lub aplikacji bezpośrednio do systemu Data Domain. Dzięki zwiększonej efektywności można wykonywać więcej kopii bezpieczeństwa z jednego serwera backupu. Ogranicza to również potrzebę węzłów do przechowywania danych, powodując zmniejszenie kosztów oraz wymagań związanych z zarządzaniem infrastrukturą.

Dzięki DD Boost, NetWorker może zarządzać procesem replikacji między wieloma systemami Data Domain oraz dać administratorom backupu jeden punkt zarządzania w celu panowania nad kopiami bezpieczeństwa i ich duplikatami. Podobnie, administratorzy mogą korzystać z interfejsu do zarządzania NetWorkerem aby scentralizować orkiestrację Data Domain Cloud Tier. Administratorzy mogą natywnie kontrolować polityki przenoszenia danych bezpośrednio z poziomu NetWorkera, zarządzać którzy klienci backupują lokalnie a którzy zdalnie do chmury publicznej, prywatnej lub hybrydowej.

NetWorker upraszcza zarządzanie systemami Data Domain oraz przejście od konfiguracji do codziennych operacji:

-Zestaw wizardów usprawniający wykrywanie oraz konfigurację systemów Data Domain.

-Natywna kontrola nad politykami przenoszenia danych dla Data Domain Cloud Tier – długotrwałe przechowywanie backupów oraz usprawniony proces        odtwarzania.

- Konfigurowalne monitorowanie SNMP rejestruje alerty i wiadomości z Data Domain. 

-Monitorowanie replikacji – pokazuje statystyki oraz stan replikacji Data Domain.

-Raportowanie pokazuje pojemność Data Domain, utylizację oraz poziom deduplikacji.

EMC CLOUDBOOST

Dla tych klientów, którzy chcą tworzyć kopię bezpieczeństwa zdeduplikowanych danych do lub w ramach chmury bez użycia Data Domain Cloud Tier, mogą to zrobić z EMC CloudBoost – rozwiązanie, które umożliwia użytkownikom NetWorkera na wykorzystanie elastycznej, prostej i skalowalnej przestrzeni dyskowej w chmurze – głównie przestrzeń obiektowa dla długotrwałego przechowywanie danych backupowych oraz backupów w chmurze. Długotrwałe przechowywanie danych i backupy w chmurze z CloudBoost są bezpieczne, automatyczne oraz efektywne – obniżają konsumpcję cennych zasobów, takich jak przepustowość sieci oraz sama przestrzeń w chmurze. CloudBoost rozszerza istniejące rozwiązanie do ochrony danych o przestrzeń w chmurze.

CloudBoost korzysta z drobnoziarnistej deduplikacji na źródle, szyfrowania po stronie klienta, kompresji oraz optymalizacji WAN dla poprawienia wydajności. W trakcie procesu zmniejsza konsumpcję oraz koszty związane z wykorzystaniem zasobów takich jak przepustowość sieci i sama przestrzeń do przechowywania danych w chmurze.

ŁATWOŚĆ UŻYCIA

NetWorker to uproszczona instalacja, konfiguracja i codzienne zarządzanie ochroną danych dzięki łatwemu w użyciu i intuicyjnemu interfejsowi.

Funkcjonalności obejmują:  

- Konfigurowalny graficzny, dostępowany przez przeglądarkę, interfejs do zarządzania z wbudowanymi możliwościami raportowania – dla prostszej administracji.

-Wizardy przeprowadzające przez proces instalacji i modyfikacji konfiguracji urządzenia oraz jobów backupowych, włączając w to kopie migawkowe i ProtectPoint.

-   Takie samo doświadczenia użytkownika – niezależnie od tego czy chronione są aplikacje i dane rezydujące lokalnie czy w chmurze publicznej.

- Długotrwałe przechowywanie danych w chmurze prywatnej, hybrydowej lub publicznej dzięki rodzinie Data Protection Suite, CloudBoost oraz Data Domain    Cloud Tier.

- Zunifikowana ochrona danych z przeszukiwaniem zawartości oraz odtwarzaniem backupów w poprzek NetWorkera i Avamara z rodziną Data Protecion Suite.

- Automatyzuje usługi ochrony danych poprzez łączenie poszczególnych zadań w polityki, które działają jako warstwy usług – dla uproszczenia zarządzania ochroną danych.

-NetWorker Virtual Edition – serwer NetWorker zapakowany jako maszyna wirtualna – dla szybkich wdrożeń w środowiskach Software Defined Data Center.

-Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa Vmware dzięki ścisłej integracji z Vmware vCenterTM.

-Automatyzacja przepływów pracy przez REST API.

-Multi-Tenancy – backup jako usługa w chmurze prywatnej.

-Umożliwienie użytkownikom tworzenie maszyn wirtualnych, dodawanie ich do polityk backupowych oraz tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa na poziomie obrazu oraz przechowywania plików przez Vmware vRealiza Automation.

Logowanie z wykorzystaniem LDAP i Active Directory