Oprogramowanie Oraz System Do Backupu Z Deduplikacją

Przedsiębiorstwa na nowo definiują swoje rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odtworzeń – tak żeby zaadresować potrzeby wynikające z wykładniczego przyrostu ilości danych, wymagań regulacyjnych, coraz bardziej restrykcyjnych wymogów poziomu obsługi (SLA) czy kurczącego się okna backupowego. IT musi również zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z postępującą wirtualizacją, infrastrukturą konwergentną oraz potrzebą lepszej ochrony danych na wskroś całego przedsiębiorstwa, włącznie ze zdalnymi oddziałami oraz chmurą.Oprogramowanie oraz system Dell EMC® Avamar® daje elastyczne opcje wdrożenia dla uzyskania szybkich, pełnych dziennych backupów. Jest też oferowane jako część rodziny Data Protection Suite.

·   Środowiska Zwirtualizowane

·   Aplikacje Biznesowe

·   Systemy Plikowe (NAS)

·   Zdalne Oddziały

·   Środowiska Fizyczne (Desktop/Laptop)

Avamar ściśle integruje się z systemami Dell EMC® DataDomain® oraz korzysta z wielostrumieniowego podejścia oprogramowania Dell EMC DataDomain BoostTM – co skutkuje szybszymi i bardziej efektywnymi backupami.

·   Wykorzystanie przepustowości sieci niższe nawet o 99%

·   Mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń pod backup nawet 38x

·   Krótszy czas backupu nawet o 50%

·   Nawet 30x szybsze odtworzenie w porównaniu do tradycyjnego backupu

Proste zarządzanie dzięki scentralizowanemu, dostępowanemu przez przeglądarkę interfejsowi – pozwala na zabezpieczenie setek zdalnych oddziałów, globalnie z jednej konsoli.

Nigdy Nie Backup’uj Tych Samych Danych Dwa Razy

Avamar dzieli dane backupu na bloki o zmiennej długości, kompresuje oraz nakłada unikalny identyfikator hash na każdy segment danych podczas procesu backupu. Następnie Avamar sprawdza czy dany segment był już wcześniej zapisany i backupuje tylko unikalne segmenty danych. Avamar nigdy nie zapisze dwa razy tych samych danych.

Bardzo Wydajna Deduplikacja Danych

Avamar wykorzystuje najbardziej efektywny na rynku algorytm deduplikacji po stronie klienta. Deduplikacja zmiennym blokiem znacząco skraca czas backupu dzięki temu, że przechowuje jedynie unikalne segmenty danych przy jednoczesnym zachowaniu pełnych dziennych kopii bezpieczeństwa dla celów nagłych, jednostopniowych odtworzeń. Deduplikacja drastycznie redukuje ilość przechowywanych oraz przesyłanych danych – eliminuje to wąskie gardła w procesie backupu oraz redukuje koszty związanie z przechowywaniem danych.

Deduplikacja zmiennym blokiem to kluczowa funkcjonalność w zakresie eliminowania powtarzających się danych na poziomie mniejszym niż plik. Ta metoda deduplikacji jest bardziej efektywna niż tradycyjna deduplikacja stałym blokiem przy której nawet najmniejsza zmiana spowoduje backup całego pliku.

Odtwarzalność

Możliwość skorzystania z jednokrokowego odtwarzania backupów. Natychmiastowy dostęp do maszyn wirtualnych zbackupowanych na DataDomain, co jeszcze bardziej upraszcza i optymalizuje proces odtwarzania maszyn wirtualnych. Dzięki natychmiastowemu dostępowi, maszyna wirtualna jest montowana na DataDomain a vMotion zarządza odtworzeniem na produkcyjną pamięć masową. Dodatkowo konsystencja na poziomie aplikacji zapewnia możliwość ochrony aplikacji bez konieczności ich zatrzymywania.

Skalowalność i Niezawodność

Przy wdrożeniach Avamara z DataDomain jako medium backupowe można zredukować koszty związane z tworzeniem kopii bezpieczeństwa czy replikacji danych dla zapewnienia możliwości odtworzenia na wypadek awarii. Oprogramowanie DataDomain Replicator zapewnia zautomatyzowaną, opartą o polityki, wydajnie wykorzystująca sieć oraz szyfrowaną replikacją dla zapewnienia ochrony wielu ośrodkom danych.

Dell EMC Avamar Data Store łączy certyfikowaną przez Dell EMC platformę fizyczną wraz z oprogramowaniem do tworzenia kopii bezpieczeństwa z deduplikacją w pełni zintegrowane i skalowalne rozwiązanie. Dodatkowo podejście to eliminuje pojedyncze punkty awarii przez wykorzystanie technologii RAIN (Redundant Array Of Independent Nodes) – zapewniając wysoka dostępność w poprzek węzłów w klastrze Avamar Data Store. Integralność systemu oraz zapisanych na nim danych jest sprawdzana codziennie, tak aby zapewnić odtwarzalność.

Zoptymalizowana Ochrona Środowisk Wirtualnych

Avamar jest zoptymalizowany pod środowiska wirtualne, wspiera tworzenie kopi bezpieczeństwa z poziomu gościa i obrazu maszyny wirtualnej dla VMware vSphere oraz Microsoft Hyper-V. Avamar Virtual Edition (AVE) to wersja tylko software’owa, zapewniająca ochronę danych - idealna dla środowisk wirtualnych.

VMware

Avamar wykorzystuje VMware Changed Block Tracking (CBT) dla zapewnienia szybszego tworzenia kopi bezpieczeństwa oraz dla szybszych odtworzeń. Dla backupu z poziomu obrazu maszyny wirtualnej Avamar maksymalizuje wykorzystanie łącza dzięki inteligentnemu równoważeniu obciążeń między wieloma proxy VM. Możliwe jest szybkie jednokorowe odtworzenie pojedynczych plików lub kompletnych obrazów maszyn wirtualnych do oryginalnych, innych lub nowych maszyn. Maszyny przechowywane na DataDomain mogą być natychmiastowo dostępowane oraz migrowane podczas racy z wykorzystaniem vMotion z powrotem na środowisko produkcyjne.

Avamar i VMware ściśle się ze sobą integrują co umożliwia ochroną danych w trybie samoobsługowym. Administratorzy VMware (vAdmin) uruchamiają proces tworzenia kopii bezpieczeństwa i odtwarzania prosto z konsoli vSphere. Avamar integruje się z vRealize Automation (vRA) oraz vCloud Director (vCD) umożliwiając ochronę danych w chmurze prywatnej, publicznej i hybrydowej oraz ochronę aplikacji „urodzonych w chmurze”. Rozszerzenie vRA Data Protection wbudowuje ochronę danych bezpośrednio w proces tworzenia nowej maszyny wirtualnej. Dodatkowo administratorzy (vAdmin) zarządzają ochroną danych bezpośrednio z interfejsu vRA. Rozszerzenie vCD Data Protection wbudowuje usługi tworzenia kopii bezpieczeństwa bezpośrednio w vCloud Director, które mogą być współdzielone i rozpowszechniane w modelu multi-tenant.

Microsoft

Avamar zapewnia szybką i wydajną ochronę danych w środowiskach chmury Microsoft – Hyper-V i Azure. Chronienie krytycznej aplikacji jest proste gdy korzystasz z interfejsu z którego zarządza się tą aplikacją. Administratorzy aplikacyjni dostają uprawnienia do scentralizowanego zarządzania ich środowiskiem aplikacji Microsoft. Administratorzy backupowi stają się odpowiedzialni za przypisanie odpowiedniej polityki ochrony danych z wykorzystaniem Microsoft System Center Virtual Machine Manager. Polityki są nakładane podczas procesu tworzenia maszyny wirtualnej.

Avamar będzie chronił każdą maszynę wirtualną z zastosowaniem metody backupu opartego o obraz. Dzięki zrozumieniu formatu wirtualnego dysku aplikacja backupowa będzie mogła skanować pliki maszyny wirtualnej bezpośrednio z systemu plików Hyper-V procesując dane dużo bardziej wydajnie niż metoda oparta o agenta. Cluster Shared Volumes (CSV) pozwala na dostęp wielu węzłów do wszystkich dysków w klastrze. Avamar umożliwia przypisanie wielu węzłów proxy dla celów backupu. To niesie korzyści w postaci wydajności – każdy host w ramach klastra może wykonać backup.

Wysoko Wydajny Backup Urządzeń Plikowych (NAS) I Systemów Plików O Dużej Gęstości

Avamar umożliwia szybkie i niezawodne tworzenie kopii bezpieczeństwa i odtworzenia urządzeń plikowych (NAS) z wykorzystaniem węzłów Avamar NDMP Accelerator. W takim podejściu backup poziomu 0 jest wykonywany tylko raz – podczas pierwszego pełnego backupu. Kolejne dzienne pełne backupy są realizowane przez wykonywanie kopii bezpieczeństwa 1 poziomu – inkrementów, oraz budowanie z nich obrazów pełnych backupów. To w sposób dramatyczny redukuje ilość czasu konieczną na wykonanie kopii bezpieczeństwa i wpływ na zasoby urządzeń plikowych (NAS), co pozwala na szybsze i łatwiejsze odtworzenia. Avamar eliminuje wąskie gardła w procesie backupu, zapewnia wolność przy konsolidacji i optymalizacji plikowych pamięci masowych (NAS) – bez ograniczona ilości czy rozmiaru plików i dysków logicznych – tak aby się zmieścić w oknie backupowym. Dzięki zautomatyzowanemu wielostrumieniowemu podejściu Avamar może ochraniać duże urządzenia plikowe w architekturze scale-out, wliczając Dell EMC Isilon, przez zwiększoną przepustowość do medium do przechowywania kopii bezpieczeństwa.

Architektura Fast Incremental zapewnia szybkie rozwiązanie do ochrony systemów plików o wysokiej gęstości (HDFS – High Density File Systems). Tradycyjne, bazujące na poziomie pliku podejście do backupu w przypadku systemów plików o wysokiej gęstości może powodować wąskie gardła przez skanowanie/czytanie całego systemu plików podczas procesu backupu. Linux Fast Incremental jest świadom zmian zachodzących na systemie plików, eliminuje to konieczność przeprowadzenia skanowania plików podczas procesu backupu oraz wąskich gardeł przy tradycyjnym bazującym na poziomie pliku backupie.

Szybki Backup Środowisk Desktop/Laptop

Avamar zapewnia efektywna ochroną danych w środowiskach fizycznych – desktop/laptop poprzez deduplikacją, tworzenie kopii otwartych plików oraz akcelerację procesora. Wykorzystuje istniejące połączenia sieciowe, działa w tle więc działa w sposób przezroczysty dla użytkowników. Kopia bezpieczeństwa tworzona jest automatycznie wtedy gdy klient jest podłączony do sieci podczas normalnych okien backupowych. Avamar umożliwia tworzenie kopii bezpieczeństwa i odtworzenia w trybie samoobsługi. Użytkownicy mogą samodzielnie wyzwolić backup „na żądanie” i szybko się z niego odtworzyć – w każdym miejscu, w każdym czasie, przez intuicyjny interfejs z wbudowanym silnikiem do przeszukiwania dokumentów. Odtworzenie jest zawsze jednokrokowe.

Długie Przechowywanie

Avamar pomaga przedsiębiorstwom w spełnieniu regulacji prawnych wynikających z konieczności długiego przechowywania danych. Odbywa się to przez przesłanie danych backupowych przez węzeł Madia Access, który następnie umieszcza te dane na taśmach lub wirtualnej bibliotece taśmowej (VTL). Dane są przechowywane w pierwotnym formacie, z zachowaniem wszystkich pozwoleń i atrybutów, które pozwalają na odtworzenie w centrum innym niż produkcyjne. Możliwe jest też długie przechowywanie danych w chmurze – umożliwia to integracja z DataDomain Cloud Tier.

Scentralizowane Zarządzanie

Multisystem Managenent umożliwia scentralizowane zarządzanie setkami instancji Avamara z pojedynczej konsoli. Backup and Recovery Manager zapewniają kontrolę oraz możliwości monitorowania z poziomu tabletu dla rozwiązań Avamar, NetWorker i DataDomain. Funkcjonalność ta nie wymaga licencji i jest możliwa do zainstalowania przez każdego klienta wykorzystującego rodzinę Data Protection Suite. 

Elastyczne Możliwości Wdrożenia

Avamar zapewnia elastyczność wyboru wdrożenia, w zależności od konkretnych wymagań względem odtworzeń oraz konkretnego przypadku użycia u Klienta. Wdrożenie tylko softwareowe

Dell EMC Avamar Virtial Edition (AVE) to pierwsza na rynku wirtualna instancja oprogramowania, do tworzenia kopi bezpieczeństwa i odtworzeń, z deduplikacją – składająca się z instalowalnego przez klienta oprogramowania, wdrażanego jako maszyna wirtualna. AVE umożliwia zaimplementowanie kompletnego serwera Avamar na istniejącej infrastrukturze VMware ESX oraz Microsoft Hyper-V. Przy implementacji razem z DataDomain Virtual Edition można skalować AVE aż do 16TB pojemności. Skoro wszystkie aspekty tworzenia kopii bezpieczeństwa i odzyskiwania są obudowane w warstwę wirtualną to oznacza to uproszczona kontrolę i zarządzanie, co z kolei oznacza mniejsze wymagania względem IT.

Avamar Vitrual Edition posiada dodatkową korzyść – umożliwia opłacalną replikację danych w wersjach Avamar wirtualny do wirtualnego lub Avamar wirtualny do fizycznego – w zależności wymagań względem procesu odtwarzania.

Zdalne biura

W środowiskach rozproszonych na serwerach można zainstalować lekkich agentów, nie potrzeba żadnego dodatkowego sprzętu. Umożliwia to backup danych zdalnego biura bezpośrednio, z wykorzystaniem istniejącego łącza WAN, do systemu DataDomain lub Avamar Data Store rezydującego w data center. Eliminuje to potrzebę lokalnego backupu na taśmy oraz ryzyko związane z wywożeniem taśm do zewnętrznej lokalizacji.

Środowiska Małych I Średnich Przedsiębiorstw

Dla średniej wielkości środowisk Dell EMC Avamar Business Edition zapewnia rozwiązanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa z deduplikacją, charakteryzujące się konkurencyjnym kosztem oraz dogodnymi możliwościami wymiarowania.