Jak zostać specjalistą ds. sieci? Ścieżka certyfikacji w wersji 2.0.

S4E jako Huawei Autorized Learning Partner zaprasza na pełną ścieżkę certyfikacji IP dedykowaną inżynierom i administratorom sieci. Ścieżka umożliwia zdobycie liczącego się na rynku certyfikatu na dwóch poziomach zaawansowania: associate i professional. Poniżej prezentujemy jakie szkolenia, wchodzą w skład ścieżki, ich zakres merytoryczny oraz wymagania egzaminacyjne.

 

Poziom associate

Ścieżka rozpoczyna się 5-ciodniowym szkoleniem HCNA-HNTD (Huawei Certified Network Associate - Huawei Networking Technologies and Device). Szkolenie przybliża pojęcia związane z sieciami, podstawy budowy sieci i połączeń sieciowych, dostarcza wiedzy o najczęściej występujących problemach i sposobach ich rozwiązania. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy mogą przećwiczyć  montaż, uruchomienie urządzeń sieciowych oraz konfigurację środowiska. [Kod egzaminu: H12-211]

 

Poziom professional

Na poziomie professional w ścieżce IP są możliwe 2 sposoby postępowania: ścieżka regular, składająca się z 3 szkoleń (3 x 5 dni szkoleniowych) lub ścieżka fast-track składająca się z jednego szkolenia (1 x 5 dni szkoleniowych).

Ze ścieżki regular może skorzystać każdy, natomiast ścieżka fast-track przeznaczona jest dla osób posiadających certyfikaty na poziomie professional innego dostawcy rozwiązań sieciowych (np.: CCNP, CCIE, H3CNE RS, H3CIE, JNCIS-ENT lub JNCIP-ENT).

 

Ścieżka regular

Ścieżka składa się z 3 szkoleń, każde z nich trwa 5 dni.

HCNP-R&S-IERS (Huawei Certified Network Professional – R&S - Implementing Enterprise Routing and Switching Network) – to szkolenie, które dostarcza dogłębnej wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do projektowania, wdrażania i rozwiązywania problemów w środowiskach sieci rozległych WAN MPLS oraz zaawansowanych sieciach kampusowych LAN/MAN – czyli wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są protokoły routingu dynamicznego. [Kod egzaminu: H12 – 221].

HCNP-R&S-IENP (Huawei Certified Network Professional - R&S - Implementing Enterprise Network Performance) - program szkolenia zawiera omówienie protokołu MPLS wraz z jego aplikacją MPLS L3VPN. Szczegółowo przedstawione są zaawansowane mechanizmy niezawodnościowe, takie jak VRRP czy BFD, który może być uruchomiony na potrzeby różnych protokołów. W trakcie szkolenia poruszane są również podstawy QoS i urządzeń security UTM/firewall. Dodatkowo, autorzy, rozszerzyli ogólną wiedzę z zakresu R&S o nowe koncepcje rozwiązań sieciowych – SDN oraz NFV. [Kod egzaminu: H12 – 222]

HCNP-R&S-IEEP (Huawei Certified Network Professional - R&S - Implementing Enterprise Network Engineering Project) – szkolenie poświęcone jest projektowaniu sieci LAN i koncentruje się na etapach związanych z metodologią PDIOI (Network Planning, Network Design, Network Implementation, Network Operation, Network Improvement). Poza poprawnym zaprojektowaniem sieci, uczestnicy poznają metody optymalizacji sieci, przeprowadzenia upgrad’u i migracji. [Kod egzaminu: H12 – 223]

 

Ścieżka fast-track

Kurs fast-track zawiera jedno 5-ciodniowe, zaawansowane szkolenie. Jest to intensywny, przyspieszony kurs, który zawiera wszystkie elementy ścieżki regular. Jego konstrukcja zakłada, że uczestnicy mają już wiedzę związaną z rozwiązaniami sieciowymi, zdobytą i potwierdzoną certyfikatami innych dostawców tj. np. CCNP, CCIE, H3CNE RS, H3CIE, JNCIS-ENT lub JNCIP-ENT. Szkolenie HCNP Fast Track zapewnia uczestnikom zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do zaprojektowania małych i średnich sieci, wykonania konfiguracji, utrzymania oraz realizacji projektów z wykorzystaniem urządzeń technologii sieciowych Huawei. [Kod egzaminu: H12 – 224].

 

Egzaminy i certyfikaty

Po każdym szkoleniu uczestnik może przystąpić do egzaminu, który zdaje w dowolnie wybranym w Polsce ośrodku certyfikacyjnym Prometric (lista lokalizacji i opis postępowania dostępne są na stronie www.prometric.com).

Voucher na egzamin może być kupiony przez S4E i dostarczony uczestnikowi podczas szkolenia, albo uczestnik kupuje voucher we własnym zakresie.

Pomyślnie zdany egzamin jest warunkiem otrzymania oficjalnego certyfikatu Huawei.

 

Dlaczego warto?

Ścieżka certyfikacyjna Huawei IP to kompleksowa wiedza od poziomu podstawowego do zaawansowanego, pozwalająca na zdobycie kompetencji poszukiwanej dziś na rynku pracy. S4E, jako autoryzowane centrum szkoleniowe spełnia wysokie wymagania, jakie stawia dostawca swoim edukacyjnym partnerom. Posiadamy profesjonalne laboratoria wyposażone w najnowsze rozwiązania, gotowe do przeprowadzania ćwiczeń od instalacji, poprzez konfigurację i codzienne zarządzanie aż po symulowane awarie. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerów, których wiedzę poświadczają międzynarodowe certyfikaty producentów i wieloletnie, praktyczne doświadczenie wywodzące się z wdrożeń, świadczonych serwisów i przeprowadzonych szkoleń. Opinie uczestników naszych szkoleń potwierdzają ich najwyższą jakość. Oto jedna z nich:

„Decydując się na szkolenie Huawei HCNA organizowane przez Firmę S4E miałem nadzieję ugruntować swoją wiedzę techniczną w zakresie konfiguracji urządzeń sieciowych, jednocześnie uzupełniając ją o informacje charakterystyczne dla urządzeń Huawei.

Obowiązki służbowe zmusiły mnie do wyboru szybkiej ścieżki szkolenia tzw. Fast Track – jak się potem okazało, była to słuszna decyzja. Teoria bowiem została ograniczona do niezbędnego minimum, a większość czasu szkolenia poświęcono na praktyczne zajęcia laboratoryjne. Należy jednak pamiętać, że taka forma przeznaczona jest dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę teoretyczną.

Otrzymane materiały szkoleniowe w sposób naturalny uzupełniały wykłady oraz określały poszczególne etapy treningu, a szeroka wiedza osoby prowadzącej zapewniała, że wątpliwości uczestników były na bieżąco wyjaśniane. Przyjazna atmosfera sprzyjała wymianie doświadczeń zawodowych wśród kursantów, a otwarte dyskusje pozwalały na poszerzenie wiedzy wykraczającej poza podstawowy zakres szkolenia.

Dzisiaj mogę potwierdzić, że to 5-dniowe szkolenie spełniło moje oczekiwania i zdecydowanie przeznaczone jest dla osób, które chcą odświeżyć lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie switchingu oraz routingu. Jestem przekonany, że szkolenie to w sposób właściwy przygotowuje również do egzaminu certyfikacyjnego.

Krzysztof Pieron

Prezes Zarządu TRITECH NETWORKS Sp. z o.o.”

 

Przypominamy: od 21 sierpnia 2017 roku obowiązuje ścieżka certyfikacyjna w wersji 2.0

To ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych szkoleniami sieciowymi Huawei. W dniu 21 sierpnia 2017r. zmianie uległaa wersja szkoleń i egzaminów na poziomie Professional w ścieżce IP - routing&switching (szkolenia HCNP).

 

 

Po co zmiany?

Sieci komputerowe rozwijają się bardzo dynamicznie. Pojawiają się nowe trendy oraz nowe technologie. Aby zapewniać najwyższą jakość oferowanych usług, inżynierowie sieciowi muszą znać najnowsze technologie oraz nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. 
Nowa wersja szkolenia HCNP Routing & Switching została dostosowana do obecnej generacji urządzeń sieciowych. Zawiera uaktualniony opis poleceń oraz funkcjonalności systemu VRP. Swoim zakresem obejmuje rozwiązania bardzo popularne w dzisiejszych sieciach - wśród nich m.in. MPLS, MPLS VPN, SDN, VXLAN. Nowa wersja szkolenia ponadto zwiększa nacisk na umiejętności projektowania, wdrażania oraz utrzymywania środowisk sieciowych.

 

 

Co się zmieniło?

Zmianie uległy zarówno zawartość merytoryczna kursów, ich nazewnictwo, jak i same egzaminy. Poniżej prezentujemy zakres wprowadzonych zmian:

 

Co zmiany oznaczają dla osób posiadających certyfikaty HCNP R&S?

Począwszy od 21 sierpnia 2017r., HCNP-R & S v2.0 całkowicie zastąpiło HCNP-R & S v1.6, które jest dostępne w ofercie S4EDU. Jeśli ktoś rozpoczął już ścieżkę R&S i ma na przykład certyfikat w wersji 1.6 z jednego ze szkoleń, może kontynuować ścieżkę w wersji 2.0, nie musi powtarzać odbytych już szkoleń i egzaminów. Na dokończenie całej ścieżki HCNP (3 szkoleń) i zdanie wszystkich brakujących egzaminów ma 18 miesięcy. Po tym czasie certyfikat dla wersji 1.6 traci ważność i ścieżkę trzeba rozpocząć od nowa w wersji 2.0.